UDEMKO2016'ya tüm ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve uzmanlarımız davetlidir.

Davet

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü ve Türkiye Erken Çocuklukta Müdahale Derneği'nin (EÇOMDER) düzenlediği Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi'ne (UDEMKO2016) sizi davet etmekten memnuniyet duymaktayız. UDEMKO2016’ya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi destek vermektedir.
 
UDEMKO2016’nın ana teması "Bilimsel Bilgiyi Uygulamaya Yansıtma" iken, kongre 31 Mart-3 Nisan 2016 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin dört bir tarafından Erken Çocuklukta Müdahale alanında uzmanlar,araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler, politikacılar kongreye davetlidir.
 
Gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki küçük çocuklar ve aileleri hakkındaki en güncel ve bilimsel bilgiler, kongrede Erken Çocuklukta Müdahale alanında uluslararası ve ulusal alanda tanınan uzmanların yer alacağı davetli konuşmalar, çalıştaylar, seminerler ve poster bildiriler ile katılımcılar ile paylaşılacaktır.
 
Kongrenin dili Türkçe iken ABD’den davetli konuşmacılar sırasında spontane çeviri hizmeti sunulacaktır.
 
Kongredeki bildirilerini makaleye dönüştürmek isteyen katılımcıların yayınları hakem süecini başarı ile tamamladığında ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ (INT-JECSE; www.int-jecse.net) KONGRE ÖZEL SAYISIʼnda 2017’de yayınlanacaktır.
 
Kongrede sizleri de aramızda görmek dileğiyle...

Prof. Dr. İbrahim H. Diken
UDEMKO2016 Kongre Başkanı

HAKKINDA

Amaç

Uluslararası Katılımlı 3.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (UDEMKO2016) birden çok amaca hizmet etmektedir. Bunlar:

 1. 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine yıllardır ülkemizde hizmet sunan farklı disiplinlerden gelen uzmanların ortak bir dil oluşturmasını sağlamak,
 2. Uluslararası katılımcılar ile gelişmiş ülkelerdeki erken müdahale sürecini ve uygulamalarını ülkemiz alan uzmanlarına tanıtmak,
 3. Ülkemizde erken çocuklukta müdahale alanında farklı disiplinlerden gelen uzmanların yaptıkları çalışmaların bilimsel bir bağlamda paylaşılmasına imkan vermek,
 4. Ülkemizde var olan erken çocuklukta müdahaleye ilişkin uygulamaların (program ve değerlendirme araçları gibi) eğitimlerini sağlamak,
 5. Erken çocuklukta müdahale alanında ilk kongre olması nedeniyle de bu alanda bir ilke imza atmaktır.

Kapsam

UDEMKO2016; 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine aşağıdaki disiplinlerde hizmet veren alanları kapsarken, herhangi bir disiplin ile sınırlı değildir.

 • Çocuk Gelişimi
 • Çocuk Psikiyatrisi
 • Çocuk Nörolojisi
 • Dil ve Konuşma Terapistliği
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Gelişimsel Pediatri
 • Okulöncesi Öğretmenliği
 • Özel Eğitim
 • Psikoloji
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik


Katılımcılar

Erken çocuklukta müdahale ile ilgili yukarıda belirtilen disiplinlerden gelen uzmanlar, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler, resmi görevliler, ve diğer ilgililer.

Konu Başlıkları

UDEMKO2016, erken çocuklukta müdahaleyi 0-6/8 yaş döneminde gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklara ve ailelerine farklı disiplinler tarafından sunulan hizmet süreci olarak tanımlamaktadır. Bu tanım kapsamında kongredeki konular aşağıdaki konu başlıklarını kapsarken bunlarla sınırlı değildir:

 • Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme
 • Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (örn., gelişimsel, eğitsel)
 • Okulöncesi Özel Eğitim
 • Erken Çocuklukta Kaynaştırma
 • Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Yasal Konular
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-merkezli Uygulamalar)
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Kültürel ve Dilsel Farklılıklar
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Geçiş Süreci
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim

KURULLAR

Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN
Rektör, Anadolu Üniversitesi

UDEMKO2016 Bilim Kurulu
Prof. Dr. Funda ACARLAR, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Sema BATU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Pınar BAYHAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Binyamin BİRKAN, Özel Eğitim, Tohum Otizm Vakfı & İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Ölçme ve Değerlendirme, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek ERBAŞ, Özel Eğitim, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Annemieke GOLLY, University of Oregon, USA
Prof. Dr. Ahmet KONROT, Dil ve Konuşma Terapisi Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Robin McWILLIAM, Siskin’s Child Institute, USA
Prof. Dr. Emine Nilgün METİN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Sinan OLKUN, Matematik Eğitimi, TED Üniversitesi
Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Elif Nursel ÖZMERT, Gelişimsel Pediatri, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur SAK, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Jane SQUIRES, University of Oregon, USA
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU, Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Seyhun TOPBAŞ, Dil ve Konuşma Terapisi, İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü TORUN, Nöroloji, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Figen TURAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sezgin VURAN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. İlker YILMAZ, Spor Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Nur AKÇİN, Özel Eğitim, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Amanda BOUTOT, Texas State University, USA
Doç. Dr. Samuel DIGANGI, Arizona State University, USA
Doç. Dr. Özlem DİKEN, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Özcan DOĞAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent ELBASAN, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Cevriye ERGÜL, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Necdet Karasu, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Onur KURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Serhat ODLUYURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Selda ÖZDEMİR, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Arzu ÖZEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nurgül AKMANOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Veysel AKSOY, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Avşar ARDIÇ, Pskoloji & Özel Eğitim, Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU, Özel Eğitim, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Selmin ÇUHADAR, Özel Eğitim, Trakya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat DOĞAN, Pskoloji & Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bilgehan EREN, Özel Eğitim, Uludağ Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Salih RAKAP, Özel Eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ, Özel Eğitim, Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Öğr. Gör. Sinan KALKAN, Özel Eğitim, Ondokuz Mayıs

UDEMKO2016 Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN (Başkan)
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ (Başkan Yard.)
Prof. Dr. Jane SQUIRES, University of Oregon, USA
Prof. Dr. Annemieke GOLLY, University of Oregon, USA
Prof. Dr. Robin McWILLIAM, Siskin’s Child Institute, USA
Doç. Dr. Amanda BOUTOT, Texas State University, USA
Doç. Dr. Samuel DIGANGI, Arizona State University, USA


UDEMKO2016 Organizasyon Kurulu
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN (Başkan)
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ (Başkan Yard.)
Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN (Başkan Yard.)
Uzman Ali KAYMAK (Başkan Yard.)
Arş. Gör. Ahmet Turan ACUNGİL (Kongre Sekreteryası)
Arş. Gör. Erkan KURNAZ (Kongre Sekreteryası)
Arş. Gör. Derya GENÇ - TOSUN
Arş. Gör. Hatice Deniz DEĞİRMENCİ
Arş. Gör. Dilay AKGÜN GİRAY 
Arş. Gör. Şerife ŞAHİN
Arş. Gör. Esin PEKTAŞ
Arş. Gör. Ezgi ALAGÖZOĞLU
Arş. Gör. Elçin ÖĞÜT
Arş. Gör. Metehan KUTLU
Arş. Gör. Melih ÇATTIK
Arş. Gör. Üzeyir EMRE KIYAK
Arş. Gör. Ahmet Alperen YAVUZ
Arş. Gör. Ahmet İlkhan YETKİN
Arş. Gör. Gülefşan Özge AKBEY
Arş. Gör. Düriye Merve TUNA
Arş. Gör. Gözde TOMRİS
Arş. Gör. Tezcan ÇAVUŞOĞLU
Arş. Gör. Hülya CEREN BOZKURT
Arş. Gör. Hüsne ÖZ
Arş. Gör. Zehra CEVHER
Arş. Gör. Esra ORUM ÇATTIK
Arş. Gör. Mehmet Seçkin GEZER
Arş. Gör. Emrah GÜLBOY
Arş. Gör. Şükran ALAN
Arş. Gör. Uğur Onur GÜNDEN
Öğt. Gazi ACAR
Öğt. Alper KAPAN
Öğt. Özlem DUY
Öğt. İclal ADALIOĞLU
Öğt. Özlem ÇETİN

Öğt. Doğan IŞIKLAR

Otizm Eksiklik Değil Farklılıktır.

ULUSLARARASI DAVETLİ KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Robin McWILLIAM
Prof. Dr. Robin McWILLIAM
Hakkında
Prof. Dr. Jane SQUIRES
Prof. Dr. Jane SQUIRES
Hakkında
Prof. Dr. Annemieke Golly
Prof. Dr. Annemieke Golly
Hakkında
Doç. Dr. Amanda BOUTOT
Doç. Dr. Amanda BOUTOT
Hakkında
Doç. Dr. Samuel DIGANGI
Doç. Dr. Samuel DIGANGI
Hakkında
TÜRKİYE’DEN DAVETLİ KONUŞMACILAR / PANELİSTLER / ÇALIŞTAY DÜZENLEYİCİLERİ *

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Temsilcisi
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gn. Md. Temsilcisi
Prof. Dr. Funda ACARLAR, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Sema BATU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Pınar BAYHAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Binyamin BİRKAN, Özel Eğitim, Tohum Otizm Vakfı & İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Ölçme ve Değerlendirme, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KONROT, Dil ve Konuşma Terapisi Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Nilgün METİN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sinan OLKUN, Matematik Eğitimi, TED Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur SAK, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU, Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Seyhun TOPBAŞ, Dil ve Konuşma Terapisi, İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü TORUN, Nöroloji, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Figen TURAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. İlker Yılmaz, Spor Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Nur AKÇİN, Özel Eğitim, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem DİKEN, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Özcan DOĞAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent ELBASAN, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Cevriye ERGÜL, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Necdet KARASU, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Onur KURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Serhat ODLUYURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Selda ÖZDEMİR, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Arzu ÖZEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Sezgin VURAN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nurgül AKMANOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Veysel AKSOY, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Avşar ARDIÇ, Pskoloji & Özel Eğitim, Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU, Özel Eğitim, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Selmin ÇUHADAR, Özel Eğitim, Trakya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat DOĞAN, Pskoloji & Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bahar KEÇELİ KAYSILI, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Salih RAKAP, Özel Eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ, Özel Eğitim, Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Meral Çilem ÖKÇÜN AKÇAMUŞ, Ankara Üniversitesi
Öğr. Gör. Sinan KALKAN, Özel Eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Gökhan TÖRET, Gazi Üniversitesi
Arş. Gör. Gözde TOMRİS, Anadolu Üniversitesi
Arş. Gör. D. Merve TUNA, Anadolu Üniversitesi
Uzman Sezgin Kartal, Psikolog ve Özel Eğitim Uzmanı, NOVA Özel Eğitim

• Ünvan ve soyadı sırasına göre düzenlenmiş olup, liste sürekli güncellenmektedir.

"Programım" uygulamasını kullanarak kendinize uygun programı oluşturup çıktı alabilirsiniz.

PROGRAM SAYFASI
BİLDİRİ SONUÇLARI

UDEMKO2016 poster bildiri sonuçları açıklanmıştır.

Kabul edilen bildiriler için aşağıdaki basamakların tamamlanması gerekmektedir.
1.) Bildiri özetinizin, ilgili sorumlu yazar ve e-posta adresiyle birlikte [email protected] adresine gönderilmesi gereklidir.
2.) Bildiri özetiniz minimum 300, maksimum 500 kelimeden oluşmalıdır.
3.) Tüm bildiri sahipleri kongreye kayıt olmalıdır.

POSTER OTURUM LİSTESİ

Poster bildiri hazırlama kılavuzu için buraya tıklayınız.
Tüm sorularınız için [email protected] adresine e-posta gönderiniz.

POSTER OTURUMU 1 | 1 NİSAN 2016 - 10:30-11:15

NO BİLDİRİ SAHİPLERİ BİLDİRİ BAŞLIĞI
1 Arif BABACAN, Hülya Ceren TUTUK, Tezcan ÇAVUŞOĞLU Erken Çocukluk Eğitiminde Etik
2 Nimet GÖKŞEN Anneden Kaynaklı Bebek Depresyonu ve Sonuçları
3 Zehra ŞELECİ, Selim PARLAK, Parin YAKUPYAN Uygulamalı Davranış Analizine Dayalı Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları: Bir Vaka Sunumu
4 Elif SANAL Video Model Öğretim Tekniğinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Çocuğa ‘Kendini Tanıtma’ Becerisinin Öğretimindeki Etkililiği
5 Nehibe KESKİNEL, Özgü GÖKÇEKUŞ, Sevilay ATMACA KKTC’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Drama Çalışmalarının Gelişimi
6 Muhammed Ali ÖZDOĞAN Okul Öncesinde “Saygı” Değerinin Öğretimi; Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı
8 Esmehan ÖZER, Selda ÖZDEMİR Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Yüz İşleme ve Göz İzleme Becerileri
9 Sinan KALKAN, Esmehan ÖZER, Selda ÖZDEMİR, Salih RAKAP Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerileri Eğitimi: Alan Yazın İncelenmesi
10 Mehmet, SAĞLAM, Deniz Uğur CENGİZ, Neslihan ALKANLI, Merve ÇAKIR Erken Çocukluk Döneminde Dil Gelişiminde Kardeş Faktörü
11 Mehmet SAĞLAM, Deniz Uğur CENGİZ, Emriye Hilal YAYAN, Merve ÇEVİK, Hasret ÇALA İşitme Kaybının Erken Tanılamasının Önemi
12 Deniz Uğur CENGİZ, Emriye Hilal YAYAN, Ayşe Nur İNAN, Abdullah DEMİR, Mehmet ÇİFTÇİ, Ali BERRAK Erken Çocuklukta İşitme Cihazlarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
13 Arzu AKYÜZ TOĞRAM Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde Bir Sağlık Hizmet Alanı: Erken Çocukluk Döneminde Dil ve Konuşma Terapisi
14 Hülya TERCAN, Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI Özgül Öğrenme Güçlüğünün Erken Dönem Belirtileri ve Erken Müdahale Stratejilerine Dair Derleme
15 Eda GÜRLEN, Özlenen ÖZDİYAR, , Zeynep ŞEN, Tülin ACAR Okul Öncesi Programların Üstün/Özel Yetenek Açısından Sosyal Ağ Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi
16 Pınar BAYHAN Erken Müdahalede Birbirini Bütünlemek: İşbirliği ve Meslek Grupları
17 Oktay TAYMAZ SARI, Dilek KASIM, Elif BİÇER Oyun Temelli Ev desteği ve Çocuk Merkezli Eğitim Programının: Etkililiği Üzerine Çalışma
18 Işık AKIN BÜLBÜL, Pınar ŞAFAK Otizm Spektrum Bozukluğundan Etkilenmiş Bireylerde Seçim Yapma
19 Behre BALÇIK, İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Etkileşimlerine Yönelik Görüşleri
20 Burcu AKTAŞ, İlknur ÇİFÇİ TEKİNARSLAN Aile Eğitiminin Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerin Milieu Öğretim Tekniklerinden Tepki İsteme-Model Olmayı Kullanmalarındaki Etkililiği
21 Dinçer SARAL, Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylere Sosyal Etkileşim Becerilerinin Öğretiminde İpucunun Giderek Artırılmasıyla Öğretimin Kullanılması: Betimsel Bir Çalışma
22 Şerife ŞAHİN, Onur SERT İpucunun Giderek Artırılmasıyla Öğretim Uygulamaları Alanyazın Taraması
23 Şerife Şahin, Gökhan İNCE, Tahit Mete ARTAR Uygulamalı Davranış Analizi İlkelerinin Genel Eğitim Okullarında Kullanımı
24 Murat Ali ÇINAR Erken Çocukluk Döneminde Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması
25 Yavuz Erhan KANPOLAT, Hakan SARIÇAM Okul Öncesi Dönem Özel Çocuklarda Presenteism Düzeylerinin İncelenmesi
26 İbrahim H. DİKEN, Cem ÇUHADAR, Özlem DİKEN, Arzu ARIKAN, Emre ÜNLÜ, Seçil ÇELİK, Gözde TOMRİS, Merve TUNA, Sunagül SANİ BOZKURT Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için Doğal Öğretim Süreci: "Doğal Öğretim Projesi" Hazırlık Aşaması
27 Nazan ÇAKIRER ÇALBAYRAM, Nurgün PLATİN Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Babalarda Babalık Rollerine İlişkin Farkındalık Yaratma
27 C.Cem AKINCI, Gökhan ZAMAN, Sevda KARACA AL Yalova Erken Çocukluk Eğitim Birimi

POSTER OTURUMU 2 | 1 NİSAN 2016 - 15:30-16:15

NO BİLDİRİ SAHİPLERİ BİLDİRİ BAŞLIĞI
1 Ayşegül ULUTAŞ AVCU Yetiştirme Yurdunda Kalmakta Olan Ergenlerin Sosyal Ve Duygusal Özyeterlik Düzeylerine Destek Eğitim Programının Etkisi
2 Oktay TAYMAZ SARI, Müslüm YILDIZ Vaka Sunumu: Yoğun Öğrenme Güçlüğü Çeken Eğitilebilir Zihin Engelli Bir Çocuğun Eğitimine İlişkin Çok Boyutlu Boylamsal Erken Müdahale Uygulamaları
3 Elif SANAL Eş Zamanlı İpucu Öğretim Tekniğinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Çocuğa Tanıtıcı Levhaları İsimlendirme Becerisi Öğretimindeki Etkililiği
4 Mehmet SAĞLAM, Deniz Uğur CENGİZ, Emriye Hilal YAYAN, Ahmet ATİLA, Kübra ÖREN, Sümeyye ÖZER 0-4 Yaş Arası Çocuklarda İşitme Kaybının Dil Gelişimi Üzerindeki Etkisi
5 Elif SAZAK PINAR, Semra OMAK Erken Çocukluk Döneminde Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Anne Babaların Çocuklarıyla Etkileşim Durumlarına İlişkin Görüşlerin İncelenmesi
6 Hacer TAŞKIRAN TEPE, Saniye Tülin FİDAN Erken Çocuklukta Müdahalede Tanılama ve Değerlendirme: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği
7 Safiye ATEŞ, Feyyaz ASLAN, Alev AYDOĞMUŞ DERDİYOK, Havvagül HORUZ Otizmli Çocuklarda Taklit Becerilerinin Müzikli Oyunlarla Öğretimi ve Etkilerinin İncelenmesi
8 Feyyaz ASLAN , Safiye ATEŞ, Alev AYDOĞMUŞ DERDİYOK, Havvagül HORUZ Otizmli Çocuklarda Toplumsal Uyum Becerilerinin Video Model Yöntemi İle Öğretimi ve Etkilerinin İncelenmesi
9 Berrin AKMAN, Dila YAZICI, Elif MERCAN UZUN Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleri İçin Geliştirilmiş Erken Eğitim Programları
10 Gülşah ÖĞÜT Koruyucu Aile ve Kurumda Kalan 36-72 Aylık Korunmaya Muhtaç Çocukların Gelişim Alanlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
11 Işık AKIN BÜLBÜL, Yasemin DOĞAN, Selda ÖZDEMİR Otizm Spektrum Bozukluğundan Etkilenmiş Çocuklarda Zihin Kuramı Becerileri
12 Eda CAN, Ceren ÇİFÇİ TOKMAKOĞLU 2- 6 Yaş Arası Otizmli Ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Ve İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi
13 Ekrem ÇALGIN, Zeliha DOĞANAKÇA, Aysel KOÇ, Emine YILMAZ Özel Eğitim Anaokullarındaki Özel Eğitim Gerektiren Öğrencilerin Gelişimsel Alanlarına Yönelik Özel Eğitim Anaokullarının Etkisi Üzerine Araştırma
14 Ebru AKTAN ACAR & Özlem ÇELEBİOĞLU MORKOÇ Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamalarına Türkiye’den Bir Alternatif: ÇOMÜ, ÇABA, ÇAM "Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi"
17 Sevban DÖNMEZ , Sezen ÖZKAYA Kaynaştırma Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitimine Başlamadan Önceki Hazırlık Döneminde Yaşam Koçu Desteğinin Önemi
18 Pınar BAYHAN, Şuheda BOZKURT YÜKÇÜ Erken Müdahalede Tanılama Basamağının Önemi
20 Dinçer SARAL, Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU OSB olan Çocuklara Yönelik Gelişimsel ve İlişki Temelli Modellerden ESDM ile Responsive Teaching’in Uygulama ve Araştırma Açısından Karşılaştırılması
21 Tezcan ÇAVUŞOĞLU, Arif BABACAN, Hülya Ceren TUTUK, İbrahim H. DİKEN Hormonlar ve Çocuk
22 Meral Çilem ÖKCÜN-AKÇAMUŞ, Gamze ALAK, Şeyda DEMİR, Ahmet Turan ACUNGİL OSB Olan Çocuklarda Erken Dönem Sözel Olmayan Sosyal İletişim Becerilerinin Sohbet Becerileri İle İlişkisi
23 Şerife ŞAHİN, Onur SERT DSM-V ve DSM-IV-TR Penceresinden Otizm
24 Şerife ŞAHİN, Onur SERT ‘The ABLLS-R’ Programında Taklit Becerilerinin Öğretimi
25 Yıldıray KILIÇ, Serhat ARSLAN Kaynaştırma Eğitiminde Algılanan Okul Desteği Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
26 Begümhan TURHAN Erken Çocukluk Çağında Beyindeki Anatomik Değişiklikler Ve Nöral Plastisite
27 Hülya AYKUTLU, İbrahim COŞKUN Okul Öncesi Dönemdeki Fotoğraf Eğitiminin Ailelere, Öğretmenlere ve Fotoğraf Sanatçılarına Göre Değerlendirilmesi
27 Ezgi ALAGÖZOĞLU, E. Sema BATU Türkiye'de Otizm Spektrum Bozukluğundan Etkilenmiş Kardeşi Olan Bireylere Yönelik Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
28 İbrahim H. DİKEN, Mehmet YANARDAĞ, Özlem DİKEN, Erkan KURNAZ, Kürşat ÖĞÜLMÜŞ, Bora GÖRGÜN Avrupa’da Zihinsel Yetersizlik Alanında Öğretmenlere Yönelik Bütünleştirme Eğitimi: Bir ERASMUS+ Projesi
29 Şerife GEZER DEMİRDAĞLI, Mehmet Seçkin GEZER APA, WHO, AAIDD ve MEB Tarafından Yapılan Zihinsel Yetersizlik Sınıflandırmalarının Karşılaştırılması
30 İbrahim Halil DİKEN, Ali KAYMAK Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Destek Biriminde Yürütülen Erken Müdahale Uygulamaları

POSTER OTURUMU 3 | 2 NİSAN 2016 - 10:00-10:45

NO BİLDİRİ SAHİPLERİ BİLDİRİ BAŞLIĞI
1 Ayşegül ULUTAŞ AVCU, Ayşe B. AKSOY Annelerin Bebeğin Gelişim Alanlarına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler
2 Işık Akın BÜLBÜL, Selda ÖZDEMİR Otizm Spektrum Bozukluğunda Ortak Dikkat Becerileri
3 Mehmet SAĞLAM, Deniz Uğur CENGİZ, Emriye Hilal YAYAN, Beyza KEKLİKOĞLU, Onur ARSLAN, Furkan AKGÜL, Tuba ACAR, Buket KARACA Erken Çocukluk Döneminde Koklear İmplantın Dil Gelişimine Etkisi
4 Narmin RAHİMLİ, Aytan EYLANOVA Azerbaycan'daki Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Erken Ve Yoğun Eğitimde Ailelerin Katılımının Çocukların Gelişimine Etkisi
5 Banu KARAAHMETOĞLU, Sevda KARAHİSAR Dil Bozukluğu ve Değerlendirilmesi
6 Aysel KÖKSAL AKYOL, Müdriye YILDIZ BIÇAKCI, Nesil SAĞIN KÜÇÜK, Didem Emre BOLATBAŞ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Anneleriyle Kalan Çocukların Gelişimsel Düzeylerinin İncelenmesi
7 Şermin METİN, Latife ÖZAYDIN Sınıflarında Özel Gereksinimli Çocuklar Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf İçi Uygulamalarının İncelenmesi: Gaziantep İli Örneği
8 Uğur Onur GÜNDEN, Tezcan ÇAVUŞOĞLU, Cem KALAYCI, Şükran ALAN, Hülya Ceren TUTUK Arizona Early Intervention Program (AzEIP) İncelenmesi ve Tanıtılması
9 Aynur GICI VATANSEVER, Zekiye Hande ÜNAL Üstün Yetenekli Çocuklarda Yabancı Dil Edinimi
10 Emine AYYILDIZ, F. Nur AKÇİN, Yıldız GÜVEN Çok Engelli Görmeyen Çocukların Söz Öncesi İletişim Davranışlarının Anne Görüşlerine Dayalı Olarak Belirlenmesi
11 Şuheda BOZKURT TÜKÇÜ, Zülfiye Güzin TOPÇU, Haktan DEMİRCİOĞLU Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)’nın Transaksiyonel Analiz Perspektifinden İncelenmesi
12 Halime ÜNVER, Banu KARAAHMETOĞLU Okulöncesi Dönem Çocuklarının Eğitsel Değerlendirmeleri ile Özel Eğitim Tedbirlerinin Alınması ve Uygulanması
13 Burak ÇEBİ Yetersizlikten Etkilenmiş Bireylerin Ailelerine Yönelik Rehabilitasyon Hizmeti Sanat Terapisi (Art Therapy)
14 Sezgin VURAN, Candan Hasret ŞAHİN Ailelere Yönelik Olumlu Davranışsal Destek
15 Suad Sakallı GÜMÜŞ, Sezgin SUNA, Utku SAYIN Ağır Otizimli Çocuklarda Özbakım Becerileri Öğretimi: Müzik eşliğinde doğrudan öğretim yöntemi ile bir pilot çalışma
16 Mine Canan DURMUŞOĞLU, Dila Nur YAZICI Üç ve Dördüncü Sınıf Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahaleye Yönelik Farkındalıkları
17 Ayşegül ATAMAN, Anjelika ŞİMŞEK, Esma İNECİ, Hüsna İNECİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin'de Erken Tanı ve Müdahale
18 Derya GENÇ-TOSUN, Onur KURT Otizmli Çocuklarda Konuşma Üreten Cihaz Olarak Kullanılan Taşınabilir Elektronik Cihazların Etkisinin İncelenmesi
19 Figen TURAN, Ezgi TAŞTEKİN, A. Elif IŞIK USLU Erken Okuryazarlık Becerilerinin Desteklenmesine Yönelik Bir Müdahale Yaklaşımı: Yazıyı Refere Etme
20 A. Elif IŞIK USLU, Ezgi TAŞTEKİN, Figen TURAN Erken Okuryazarlık Becerilerinin Müdahalesinde Okuryazarlık Açısından Zenginleştirilmiş Oyun
21 Figen TURAN, Zülfiye Güzin TOPCU Risk Altındaki ve Gelişimsel Geriliği Olan Okul Öncesi Dönemi Çocuklarında Anlatı Müdahalesi ve Sonuçları
22 Sevda KARAHİSAR, Banu KARAAHMETOĞLU Erken Çocuklukta Bir Aile Eğitimi Programı: " İnanılmaz Yıllar "
23 Canan URAT, Filiz SAYLAM, Doğan DOĞAN Erken Çocuklukta Etkili Müdahale İçin Kum Terapisi
24 Şerife ŞAHİN, Onur SERT Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylere Resim Değiş Tokuşuna Dayalı Olarak İletişim Becerilerinin Öğretimi
25 Emrah GÜLBOY, Elçin YÜKSEL, Esin PEKTAŞ, Şerife ŞAHİN Özel Eğitimde Tam Deneysel Araştırmalar Alanyazın Taraması
26 Merve TUNA, Gözde TOMRİS, İbrahim H. DİKEN Okul Öncesi Kaynaştırma Ortamlarında Doğal Öğretim Sürecine İlişkin Yapılan Araştırmaların İncelenmesi*
27 İbrahim H. DİKEN, Özlem DİKEN, Gözde TOMRİS, Merve TUNA Karşılıklı Öğrenme ile Erken Bütünleştirme (Early Inclusion Through Learning Each Other)

POSTER OTURUMU 4 | 2 NİSAN 2016 - 15:00-15:45

NO BİLDİRİ SAHİPLERİ BİLDİRİ BAŞLIĞI
1 Işık Akın BÜLBÜL, Selda ÖZDEMİR Otizm Spektrum Bozukluğunda Taklit Becerileri
2 Mehmet SAĞLAM, Deniz Uğur CENGİZ, Mediha Gamze ÖZGÜN, Gözde ELİHOŞ, Dilan ÖZDEMİR Erken Çocukluk Döneminde İki Dilliliğin Dil Gelişimine Etkisi
3 Selanur GÜNGÖR, Nahide KİRİŞ, Merve KARAHAN Otizmli Çocuklarda Sembolik Oyun ve Dil Gelişimi
4 Latife ÖZAYDIN, Şermin METİN Bebekler Beklemez
5 Kevser KIZILIRMAK, Leyla KIZILIRMAK Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Döneminde Müdahale Hakkında Görüşleri (Ortaköy Örneklemi)
6 Meral MELEKOGLU, İbrahim H. DİKEN, Hülya YETİM, Fatma YURT, Deniz SAĞDİLEK, Fatma YILDIRAR, Gülcan ÇATALKAYA, Görken SÜREN, Hatice ÜZÜMCÜ, Havva ÇEVİK, Manolya DİKEN, Merve AKIN, Özlem VAN and Rahsan GEDİKLİ Erken Çocuklukta Okul Çaplı Olumlu Davranış Desteği Eğitim Modeli’nin (Eçoçodem) Uygulama Basamakları (Implementation Steps Of School-Wide Posıtıve Behavior Support Education Model (Swpbsem)
7 Seher DÜNDAR, Hatice ÖZKAN Erken Çocukluk Döneminde, Gelişimsel Değerlendirme ve Çocuk Gelişiminin Önemi
8 Hatice Cansu YILMAZ, Pınar ÜLGER DEMİRYÜREK, Pınar ŞAFAK Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Çocuklarda Değerlendirme Aracı Olarak Portfolyo Kullanımı
9 Pınar ÜLGER DEMİRYÜREK, Hatice Cansu YILMAZ, Pınar ŞAFAK Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Çocuklarda Dokunulabilir Sembollerin Kullanımı
10 Hacer Damlanur IŞITAN, Selda ÖZDEMİR Görme Yetersizliği Olan Çocuklarda Zihin Kuramı Becerileri
11 Dilay AKGÜN-GİRAY, İbrahim Halil DİKEN Okul Öncesi Dönemde Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylere İlişkin Akran Aracılı Uygulama Araştırmalarının İncelenmesi
12 Eser ÜNALAN ŞENLER, Hümeyra BEKTAŞ, Meral CANTÜRK Değerler Eğitimi Programı
13 Ulviye ŞENER AKIN, Gülcan BOYRAZ, Selda ÖZDEMİR Duygu Davranış Bozukluklarına Yönelik Bir Müdahale Modeli: Filial Oyun Terapisi
14 Ulviye ŞENER AKIN, Pınar ŞAFAK Erken Çocukluk Döneminde Çoklu Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Problem Davranışlarının Azaltılmasında Olumlu Davranışsal Destek Planı Araştırmaları
15 Gamze BEYAZOĞLU, Ersan KARA, Fatih BEKTAŞ Oyun ve Su Terapilerinin Otizm Tanısı Almış Bir Çocukta Gözlenen Davranış Bozukluklarının Azaltılması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
16 Duygu ÇETİNGÖZ, S.Sunay YILDIRIM DOĞRU Gelişimi Risk Altında Olan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Değerlendirilmesi
16 Meltem YURTÇU, Ahmet KESKİN, Cem Oktay GÜZELLER, , Eda GÜRLEN Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Yaratıcılık
17 Aslı İZOĞLU Erken Müdahalede Ebeveyn Sağlık Okuryazarlığının Önemi
18 Aytaç KURTULUŞ, Sümeyra ŞAHİN Okul Öncesi Öğrencilerine Geometrik Şekillerin Öğretiminde Webquest Uygulaması
18 Nimet GÜNEŞ Erken Müdahalede Yurtdışında Uygulanan Aile Odaklı Eğitime Dayalı Program Modelleri
20 Murat AKBULUT Erken Çocukluk Döneminde Otizmli Çocuklar ve Aileleri İçin Sosyal Hizmet Mesleğinin Önemi
21 Gülcan BOYRAZ, Ulviye ŞENER AKIN, Selda ÖZDEMİR Duygu Davranış Bozukluğu Olan Çocuklarda Yönlendirici Olmayan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Uygulamaları
22 Sümeyra AKKAYA, Didem GÜVEN Erken Çocuklukta Yazma Güçlüğü'ne (Disgrafi'ye) İlişkin Öğretmen Görüşleri
23 D. Melek ER-SABUNCUOĞLU Uluslararası Yeti Yitimi Sınıflandırması-Çocuk ve Genç Versiyonu (ICF-Children & Youth) Erken Çocukluk Hizmetlerinin Belgelendirilmesi
24 Meral ÖZTÜRK, Özlem DİKEN Prematüre / Düşük Doğum Ağırlığı Olan Çocuğa Sahip Anneler ile Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarıyla Olan Etkileşimlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
25 Şerife ŞAHİN, Onur SERT Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylere Video Model Aracılığıyla Yardım İsteme Becerilerinin Öğretimi
26 Zehra CEVHER, Ahmet İlkhan YETKİN, Erkan KURNAZ, Mehmet YANARDAĞ, İbrahim H. DİKEN Özel Eğitim ve Teknoloji Kullanımı: LET'S TRY I©T PROJESİ
28 Mehmet GÜNDÜZ, Sevda KARACA AL Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı ve İfade Edici Dil Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
29 Mehmet Seçkin GEZER, Şerife GEZER DEMİRDAĞLI Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Çocuklara Oyun Öğretiminde Kullanılan Teknolojiler
30 Tuğba KARAASLAN, Neriman ARAL Gelişimsel Değerlendirme ve İzlem Modeli ile Bilimsel Bilginin Uygulamaya Yansıtılması
PROGRAM

31 MART 2016-ÇALIŞTAYLAR (SALONLAR DAHA SONRA DUYURULACAKTIR.)

SAAT İÇERİK
07:30-09:00 KAYIT
09:00-12:30 SABAH OTURUMU ÇALIŞTAYLARI
Ç2: Araştırmalarda Nitelik Sorunu ve Çözümler (Çalıştay Lisansüstü Öğrencilerine Yöneliktir)
Prof. Dr. Şener Büyüköztürk

Ç3: Uygulamalı Davranış Analizine Oyun-Temelli Bir Yaklaşım Getirme (A Play-Based Approach to Applied Behavior Analysis)
Doç. Dr. Amanda Boutot & Samuel DiGangi

Ç6: OSB Olan Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Aile Eğitimi Uygulamaları
Yard. Doç. Dr. Avşar Ardıç

Ç8: Gelişimsel Geriliği Bulunan Çocuklara Yönelik Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
Prof. Dr. Sema Batu, Doç. Dr. Arzu Özen, Uzman Sezgin Kartal

Ç11: Ayrık Denemelerle Öğretim Sunma Eğitim Sunma Eğitim Programı (ADÖSEP)
Prof. Dr. Sezgin Vuran & Yrd. Doç. Dr. Emre Ünlü

Ç15: Özel Gereksinimli Çocuklar için Müzik ve Hareket Uygulamaları
Yrd.Doç.Dr. Ayten Düzkantar, Yrd. Doç.Dr. Bilgehan Eren, Prof. Dr. Şükrü Torun

Ç16: Bir Motor Müdahale Yaklaşımı: Aquaterapi
Doç. Dr. Mehmet Yanardağ, Prof. Dr. İlker Yılmaz, Fzt. İlhan Çamursoy

Ç21: ETEÇOM UYGULAMACI SERTİFİKASI KURSU (ÇALIŞTAY ÜCRETİ 500 TL'dir, 3 Nisan Pazar günü yapılacaktır.)
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

Ç23: EBEVEYN/YETİŞKİN DAVRANIŞINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ-TÜRKÇE VERSİYONU (EDDÖ-TV) ÇOCUK DAVRANIŞINI DEĞERLENNDİRME ÖLÇEĞİ-TÜRKÇE VERSİYONU (ÇDDÖ-TV) & Uygulamacı Sertifikasyon Çalıştayı (ÇALIŞTAY ÜCRETİ 200 TL'dir, 31 Mart Perşembe tam gün 09:00 - 17:00.)
Doç. Dr. Özlem DİKEN

10:30-11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
12:30 14:00 YEMEK
14:00-17:30 ÖĞLEN OTURUMU ÇALIŞTAYLARI
Ç1: Sosyal Duygusal Değerlendirme ve Müdahalede Etkinlik-Temelli Yaklaşım (Activity-Based Approach for Social Emotional Assessment & Intervention)
Prof. Dr. Jane Squires

Ç4: Erken Çocuklukta Cinsel Gelişim ve Cinsellik Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar

Ç7: Akademik Becerilerinin Öğretimi: Okuma-Yazma
Doç. Dr. Macid Melekoğlu & Yrd. Doç. Dr. Orhan Çakıroğlu

Ç12: Söz-Öncesi İletişim Becerilerinin Doğal Bağlamda Öğretimi - Milieu Yöntemi
Yard. Doç. Dr. Bahar Keçeli Kaysılı, Prof. Dr. Funda Acarlar, Öğr. Gör. Dr. Meral Çilem Ökcün Akçamuş

Ç13: Sosyal Beceri Öğretiminde Kullanılan Yöntemler
Doç. Dr. İlknur Çifci Tekinarslan

Ç14: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Karşılıklı Taklit Eğitimi
Arş. Grv. Dr. Gökhan Töret & Prof. Dr. E. Rüya Özmen

Ç17: Erken Çocuklukta Müdahalede Rutin-Temelli Değerlendirme ve Müdahale Süreci (Routines-Based Assessment & Early Intervention)
Prof. Dr. Robin McWilliam

Ç18: Problem Davranış Gösterme Riski Olan Küçük Çocukların Okulda Başarılı Olmalarına Yardımcı Pozitif, Önleyici, Pratik Stratejiler (Positive, proactive, practical strategies to help young children at risk for problem behaviors be successful in the school environment)
Dr. Annemieke Golly

Ç22: Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) Kursu (ÇALIŞTAY ÜCRETİ 300 TL'dir, 3 Nisan Pazar günü yapılacaktır.)
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Doç. Dr., Dil ve Konuşma Terapisti Özlem DİKEN, Yard. Doç. Dr. Uzman Psikolog Avşar Ardıç

15:30-16:00 ÇAY-KAHVE MOLASI

SALON 2016: 1 NİSAN 2016

SAAT İÇERİK
07:30-09:00 KAYIT
09:00-10:30 AÇILIŞ
10:30-11:15 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 1
11:15-12:15 KEYNOTE 1: ROBIN MACWILLIAM (KAPSAMLI HİZMET SUNAN UZMAN; Yeni ve Gerekli Profesyonel Rolü : Bulgular şunu göstermektedir ki; farklı uzmanlar tarafından yaygın profesyonel hizmetlerin sunulması en iyi yöntemlerden birisi değildir. Bunun yerine bir uzman çocuğun ve ailenin tüm gereksinimlerinde katılımcı bir role sahip olmalıdır. Yine bu uzmanın gerekli özel kaynaklara erişimi olmalıdır. Bu kapsamlı hizmet sunan uzman; çok yönlü ve uzman kişiliği ile yeterli kişilik yapılarını bütünleştirici yapıda olmalıdır. Bu rol birincil hizmet sunan kişi olma özellikleri ile karşılaştırılacaktır.)
12:15-13:30 YEMEK
13:30-14:30 PANEL-1: Türkiye’de Erken Çocuklukta Müdahale Süreci: Neler yapıyoruz ? Neler Yap(a)mıyoruz?
Moderatör: Prof. Dr. Gönül Akçamete, Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Seyfettin Toraman (MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz. Gn. Md. Daire Başkanı), Elçin ER (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gn Md. Daire Bşk.)
14:30-15:30 PANEL-2: Türkiye’de 0-6 Yaş Çocuğa Yönelik Durum ve Gerekli Müdahaleler
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV); Serkan Kahyaoğlu, Genel Müdür Yardımcısı - Deniz Şenocak, Kıdemli Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı - Duygu Yaşar, Erken Çocukluk Eğitimi Birim Koordinatörü
15:30-16:15 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 2
16:15-17:15 PANEL-3: Erken Okuryazarlık Becerileri ve Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Tevhide Kargın, Doç. Dr. Cevriye Ergül, Yrd. Doç. Dr. Birkan Güldenoğlu
17:15-18:15 PANEL-4: Erken Çocuklukta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Doç. Dr. Mehmet Yanardağ, Doç. Dr. Bülent Elbasan
19:30- AÇILIŞ KOKTEYLİ

SALON 2009: 1 NİSAN 2016

SAAT İÇERİK
07:30-09:00 KAYIT
09:00-10:30 AÇILIŞ
10:30-11:15 ÇAY-KAHVE MOLASI/ FUAYE-POSTER OTURUMU 1
11:15-12:15 KEYNOTE 1: ROBIN MACWILLIAM (SALON 2016) (KAPSAMLI HİZMET SUNAN UZMAN; Yeni ve Gerekli Profesyonel Rolü Bulgular şunu göstermektedir ki; farklı uzmanlar tarafından yaygın profesyonel hizmetlerin sunulması en iyi yöntemlerden birisi değildir. Bunun yerine bir uzman çocuğun ve ailenin tüm gereksinimlerinde katılımcı bir role sahip olmalıdır. Yine bu uzmanın gerekli özel kaynaklara erişimi olmalıdır. Bu kapsamlı hizmet sunan uzman; çok yönlü ve uzman kişiliği ile yeterli kişilik yapılarını bütünleştirici yapıda olmalıdır. Bu rol birincil hizmet sunan kişi olma özellikleri ile karşılaştırılacaktır.)
12:15-13:30 YEMEK
13:30-14:10 SEMİNER-1: Erken Çocuklukta Beyin Gelişimi ve Etkileşimlerin Önemi
Prof. Dr. Şükrü Torun
14:10-14:50 SEMİNER-2: Ailelerle Çalışırken Onları Ne Kadar Anlıyoruz?
Yrd. Doç. Dr. Murat Doğan
14:50-15:30 SEMİNER-3: Disleksi: Erken Belirtiler
Doç. Dr. Nur Akçin, Marmara Üniversitesi
15:30-16:15 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 2
16:15-17:15 PANEL-5: Erken Çocuklukta Müdahale: Üstün Zeka ve Yetenek
Prof. Dr. Yaşar Özbay, Prof. Dr. Nilgün Metin, Prof. Dr. Uğur Sak
17:15-18:15 PANEL-6: Erken Çocuklukta Müdahale: Otizm Spektrum Bozukluğu & Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar
Doç. Dr. Necdet Karasu, Doç. Dr. Onur Kurt, Yrd. Doç. Dr. Veysel Aksoy
19:30- AÇILIŞ KOKTEYLİ

SALON C: 1 NİSAN 2016

SAAT İÇERİK
07:30 - 09:00 KAYIT
09:00 - 10:30 AÇILIŞ
10:30 - 12:30 ATÖLYE ÇALIŞMASI - ERKEN ÇOCUKLUKTA DUYUSAL GELİŞİMİ UYGULAMA ATÖLYESİ - Duyu Market Çocuk Gelişim Marketi
12:30 - 13:30 YEMEK
13:30 - 15:30 ATÖLYE ÇALIŞMASI - PEDİATRİDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMI TEKNİKLERİ ATÖLYESİ - Duyu Market Çocuk Gelişim Marketi
16:15 - 17:15 MAKALE YAYIMLAMA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLECEK PÜF NOKTALAR!
Prof. Dr. Sinan Olkun, İlköğretim Online (IOO), Doç. Dr. Hasan Avcıoğlu, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), Prof. Dr. İbrahim H. Diken & Yard. Doç. Dr. Avşar Ardıç, International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)
19:30 - AÇILIŞ KOKTEYLİ

SALON 2016: 2 NİSAN 2016

SAAT İÇERİK
07:30-09:00 KAYIT
09:00-10:00 KEYNOTE 2: JANE SQUIRES (SIRA ALMALAR: EBEVEYNLER VE ERKEN ÇOCUKLUKTA DEĞERLENDİRME. Erken çocuklukta değerlendirme sürecinde aile katılımı, çocukların, aile üyelerinin ve uygulamacıların yararlandığı kanıta dayalı uygulamalardan biridir. Değerlendirmenin etkililiği ve uygulama çıktıları genellikle geliştirilir. Erken çocuklukta değerlendirmede ebeveyn ve aile üyelerinin roller tanımlanacaktır. Ailelerin katılımı için kullanılan stratejiler ve araçlara dikkat çekilecektir. İleri yönelimler ve engellerin üstesinden gelmek adına öneriler tartışılacaktır.)
10:00-10:45 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 3
10:45-11:45 PANEL-7: Erken Çocuklukta Müdahale: Kaynaştırma
Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu, Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu
11:45-13:00 YEMEK
13:00-14:00 KEYNOTE 3: AMANDA BOUTOT - SAM DIGANGI (OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU GÖSTEREN KÜÇÜK ÇOCUKLARLA OYUN TEMELLİ YAKLAŞIMLARIN KULLANIMI : Çok küçük yaştaki çocuklara (0-3 yaş) öğretim sunmak yaratıcılık, kuvvet, özveri ve gayret gerektirir. Dünyaya nasıl yaklaştıklarını ve nasıl geliştiklerini anlamak ve idrak etmek gerekmektedir. Her ailenin ve erken çocukluk öğretmeninin bildiği gibi, çok küçük yaştaki çocuğa herşeyi yaptırmak ve onları bunu yapmaya zorlamak oldukça zordur. Otizmli ve diğer gelişimsel yetersizliği olan küçük yaştaki çocukların eğitimi de aynı zorluğa sahiptir. Uzmanlar büyük yaştaki çocuklara öğrenme fırsatları oluşturmakta zorlandıkları gibi bu küçük yaştaki çocuklarla fırsatlar oluşturmakta da sıklıkla zorlanmaktadırlar. Örneğin; masaya oturma, taleplere cevap verme ve var olan çizelgeyi takip etme. Normal çocuk gelişiminde de bu bahsedilenler rutin olarak gerekmez. Aileler ve öğretmenler bilirler ki çocuğun güvenini, istediğini, ilgisini herhangi bir göreve çekmek amacıyla onlardan yetişkin bir birey gibi performans beklemek yanlış bir yaklaşımdır. Bu konuşmada yetersizliği olan küçük yaştaki çocukların eğitimindeki yaygın konulara değinilecek ve çocuklardan bir yetişkin gibi performans beklemek yerine, çocuklarının olduğu kabul etmek üzerine tartışılacaktır. Bu konuşmanın asıl amacı; kendi bildiklerini okumak istemeleri, kendi fikirlerine karşı çıkıldığında direnç göstermeleri ve öfke nöbeti geçirmeleri gibi küçük yaştaki çocukların özelliklerine/değerlerine saygı duymayı kabul etmeye odaklanmaktır. Yetişkinler çok küçük yaştaki çocukların doğasının bu şekilde olduğunu kabul ettiğinde onlara nasıl yaklaşılacağını da daha iyi anlayacaklardır. Daha sonra yetişkinler çocuğun değerlerine saygı duyduğunda tipik bir şekilde uygulanan yetişkin merkezli yöntemlere alternatif yaklaşımların tanımlanmasında daha donanımlı olacaklardır. Bu alternatif yaklaşımlar ilk olarak çocuğa çocuk olduğu için, ikinci olarak da yetersizliği olduğu için saygı duyar ve çocuğu zorlamak yerine, çocuğun öğrenmesine rehberlik ederek destek sağlar.)
14:00-15:00 PANEL-8: Erken Çocuklukta Müdahale: Dil ve Konuşma Bozuklukları
Prof. Dr. Ahmet Konrot, Doç. Dr. Özlem Diken, Yard. Doç. Dr. Orhan Selçuk Güven
15:00-15:45 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 4
15:45-17:00 PANEL-9: Erken Çocuklukta Müdahale: OSB ve Zihin Kuramı
Prof. Dr. Funda Acarlar, Doç. Dr. Selda Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Bahar Keçeli Kaysılı
17:00-17:30 KAPANIŞ

SALON 2009: 2 NİSAN 2016

SAAT İÇERİK
07:30-09:00 KAYIT
09:00-10:00 KEYNOTE 2: JANE SQUIRES (SALON 2016) (SIRA ALMALAR; Ebeveynler ve Erken Çocuklukta Değerlendirme: Erken çocuklukta değerlendirme sürecinde aile katılımı, çocukların, aile üyelerinin ve uygulamacıların yararlandığı kanıta dayalı uygulamalardan biridir. Değerlendirmenin etkililiği ve uygulama çıktıları genellikle geliştirilir. Erken çocuklukta değerlendirmede ebeveyn ve aile üyelerinin roller tanımlanacaktır. Ailelerin katılımı için kullanılan stratejiler ve araçlara dikkat çekilecektir. İleri yönelimler ve engellerin üstesinden gelmek adına öneriler tartışılacaktır.)
10:00-10:45 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 3
10:45-11:45 PANEL-10: Erken Çocuklukta Müdahale: İlişki Temelli Uygulamalar ve ETEÇOM
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Arş. Grv. Gözde TOMRİS, Arş. Grv. D. Merve TUNA
11:45-13:00 YEMEK
13:00-14:00 KEYNOTE 3: AMANDA BOUTOT - SAM DIGANGI (SALON 2016) (OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU GÖSTEREN KÜÇÜK ÇOCUKLARLA OYUN TEMELLİ YAKLAŞIMLARIN KULLANIMI : Çok küçük yaştaki çocuklara (0-3 yaş) öğretim sunmak yaratıcılık, kuvvet, özveri ve gayret gerektirir. Dünyaya nasıl yaklaştıklarını ve nasıl geliştiklerini anlamak ve idrak etmek gerekmektedir. Her ailenin ve erken çocukluk öğretmeninin bildiği gibi, çok küçük yaştaki çocuğa herşeyi yaptırmak ve onları bunu yapmaya zorlamak oldukça zordur. Otizmli ve diğer gelişimsel yetersizliği olan küçük yaştaki çocukların eğitimi de aynı zorluğa sahiptir. Uzmanlar büyük yaştaki çocuklara öğrenme fırsatları oluşturmakta zorlandıkları gibi bu küçük yaştaki çocuklarla fırsatlar oluşturmakta da sıklıkla zorlanmaktadırlar. Örneğin; masaya oturma, taleplere cevap verme ve var olan çizelgeyi takip etme. Normal çocuk gelişiminde de bu bahsedilenler rutin olarak gerekmez. Aileler ve öğretmenler bilirler ki çocuğun güvenini, istediğini, ilgisini herhangi bir göreve çekmek amacıyla onlardan yetişkin bir birey gibi performans beklemek yanlış bir yaklaşımdır. Bu konuşmada yetersizliği olan küçük yaştaki çocukların eğitimindeki yaygın konulara değinilecek ve çocuklardan bir yetişkin gibi performans beklemek yerine, çocuklarının olduğu kabul etmek üzerine tartışılacaktır. Bu konuşmanın asıl amacı; kendi bildiklerini okumak istemeleri, kendi fikirlerine karşı çıkıldığında direnç göstermeleri ve öfke nöbeti geçirmeleri gibi küçük yaştaki çocukların özelliklerine/değerlerine saygı duymayı kabul etmeye odaklanmaktır. Yetişkinler çok küçük yaştaki çocukların doğasının bu şekilde olduğunu kabul ettiğinde onlara nasıl yaklaşılacağını da daha iyi anlayacaklardır. Daha sonra yetişkinler çocuğun değerlerine saygı duyduğunda tipik bir şekilde uygulanan yetişkin merkezli yöntemlere alternatif yaklaşımların tanımlanmasında daha donanımlı olacaklardır. Bu alternatif yaklaşımlar ilk olarak çocuğa çocuk olduğu için, ikinci olarak da yetersizliği olduğu için saygı duyar ve çocuğu zorlamak yerine, çocuğun öğrenmesine rehberlik ederek destek sağlar.)
14:00-15:00 SEMİNER-4: İleri Düzeyde Beceri Yetersizlikleri ve Problem Davranışlar Sergileyen OSB’li Çocuklar İçin Erken Eğitim Programı Geliştirme ve Etkinlik Çizelgeleri Planlama
Prof. Dr. Binyamin Birkan
15:00-15:45 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 4
15:45-16:25 SEMİNER-5: Çocukta Sayı Hissi
Prof. Dr. Sinan Olkun
16:25-17:00 SEMİNER-6: Video Teknolojisi ile Öğretim
Yrd. Doç. Dr. Nurgül Akmanoğlu
17:00-17:30 KAPANIŞ

3 NİSAN 2016-ÇALIŞTAYLAR (SALONLAR DAHA SONRA DUYURULACAKTIR.)

SAAT İÇERİK
09:00 - 16:00 ETEÇOM UYGULAMACI SERTİFİKASI KURSU (ÇALIŞTAY ÜCRETİ 500 TL'dir.)
Ç21: ETEÇOM UYGULAMACI SERTİFİKASI KURSU
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

16:30 - 19:00 GOBDÖ-2-TV KURSU (ÇALIŞTAY ÜCRETİ 300 TL'dir.)
Ç22: Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) Kursu
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Doç. Dr., Dil ve Konuşma Terapisti Özlem DİKEN, Yard. Doç. Dr. Uzman Psikolog Avşar Ardıç

SOSYAL AKTİVİTELER (3 NİSAN 2016 PAZAR)

SAAT ETKİNLİK
YAZILIKAYA GEZİSİ - TAMGÜN
10:00 Günü birlik Yazılıkaya gezimize Tur araçlarımız ile Anadolu Üniversitesi kongre merkezi önünden; Frigya Vadisi, Midas Antik Kenti ve Seyit Battal Gazi Külliyesi hareket.
11:00 Seyitgazi İlçesine varış, bilgilendirmenin ardından “Seyit Battal Gazi Camii ve Külliyesi” Seyit Battal Gazi’nin devasa kabri, Bektaşi tekkesi ve külliyesinin diğer bölümlerinin görülmesi.
11:30 “Gerdek Kaya Anıt Mezarı, Doğanlıkale, Deveboynukale, Arsasizt Anıtı(küçük Yazılıkaya anıtı)”’ nı panoromik olarak görüyoruz.
12:00 Yazılıkaya köyüne varış,
12:15 Öğle yemeği
13:30 Midas Antik kenti girişinden sonra “Yazılıkaya anıtı” önünde bilgilendirme, hafif bir yürüyüş temposu ile “Midas Antik Kenti” gezisi. Gezimiz esnasında göreceğimiz yerler arasında “Yazılıkaya anıtı, Kırkgöz Oyma Kaya Manastırı, Frig Ve Roma Kaya Mezarları, Kral Yolu, Hitit Kabartmaları, Büyük Ve Küçük Sunaklar, Bitmemiş Yazılıkaya Ve Su Sarnıcı Merdivenleri” yer almaktadır.
15:00 Yazılıkaya köyünden Han ilçesine hareket.
15:30 Han ilçesine varış, ilçe içindeki “Han yer altı şehrinin” geziyoruz ve bilgi alıyoruz.
16:00 Han ilçesinden Eskişehir yönüne hareket.
17:30 Eskişehir ‘e ulaşıyoruz.
 
GEZİ ÜCRETİNE DÂHİL OLAN HİZMETLER
 • Transfer Ve Turlar
 • Deneyimli Rehberlik Hizmeti
 • Öğle yemeği
 • Müze ve Ören yeri girişleri
GEZİ ÜCRETİNE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER
 • Gezi Boyunca Yapılacak Özel Harcamalar
GEZİ ÜCRETİ : 85 TL
Not: Gezi için kayıtlar kongre sırasında kurulacak olan gezi kayıt masasında yapılacaktır.

SAAT ETKİNLİK
ESKİŞEHİR GEZİSİ
10:00 Günü birlik Eskişehir gezimize Tur araçlarımız ile Anadolu Üniversitesi kongre merkezi önünden hareket ile, başlıyoruz.
10:15 Türkiye’ nin ilk ve tek olan 100’e yakın eserin sergilendiği “balmumu heykel müzesini” grup halinde beraber geziyoruz ve bol bol fotoğraf çektiriyoruz.
10:45 Turumuza Eskişehir’in güneyinde yer alan Odunpazarı semtinde aslına uygun Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılan “Yeni Odunpazarı Evleri” mevkiinden devam ediyoruz. İlk olarak üç evin birleşiminden meydana getirilen Türkiye’nin ilk cam sanatları müzesi, “Çağdaş Cam Sanatları Müzesi” ile başlıyoruz. Müzede alacağımız bilgi sonrası galerilerde sergilenen cam sanatı ürünlerini geziyoruz.
11:15 Dünyanın birkaç bölgesi harici Türkiye’de ağırlıklı olarak sadece Eskişehir’in çevre kırsal yerleşim bölgelerinden elde edilebilen ve işlenmesi ile Eskişehir’in önde gelen el sanatlarını oluşturan Lületaşı Atölyeleri ve satış dükkanlarının bulunduğu otantik “Atlıhan Çarşısı” ında gezinti, lületaşı ve gümüş el işleri hatıra alış-verişi için serbest zaman veriyoruz.
11:45 Osmanlının son dönemlerinde Eskişehir’de ilk yerleşim bölgesi olan ve hala ikamet edilen, Odunpazarı Belediyesinin dış restorasyon çalışmaları sonucu şehre ayrı bir güzellik katan “Eski Odunpazarı Evleri” semtine çıkarak sokaklarında yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüşümüzün devamında “Lületaşı Müzesi”ni geziyor ve 1525 yılı yapımlı “Kurşunlu Camii ve Külliyesi”ni de görüyoruz
12:45 Kırım tatarlarının özel yemeği ve Eskişehir’in de yöresel yemeği olarak bilinen “Sorpa çorbası, Çibörek, salata ve ayran”dan oluşan menü şeklinde “Has Kırım Çibörek Evi Restoranı”nda alıyoruz.
13:30 Büyükşehir Belediyesinin şehrimize yeni kazandırdığı ve içinde göleti, 350 mt’lik yüzme parkuru, kum plajı, açık - kapalı yüzme havuzları ve kafeteryaları ile tamamlandığında tematik ve Avrupa’nın en büyük parklarından biri olacak olan “Kent Park” ı geziyoruz.
15:00 TCDD de Türkiye’ nin ilk yerli imalatı olan “Devrim” arabasını görüyoruz. Devrim arabasını gördükten sonra gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz
16:00 Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova mevkiine yapılan “Bilim Kültür ve Sanat Parkı”nı ve içersindeki gölde bulunan Kristof Kolomb’un Amerika kıtasını keşfettiği zaman kullandığı Santa Maria isimli kalyon tipi geminin bir örneğini geziyoruz .Serbest zaman
17:30 Başka bir gezide buluşmak üzere vedalaşıyoruz….
 
GEZİ ÜCRETİNE DÂHİL OLAN HİZMETLER
 • Transfer Ve Turlar
 • Odunpazarı Evleri Gezisi Ve Şehir Turu
 • Deneyimli Rehberlik Hizmeti
 • Öğle yemeği
 • Balmumu heykel müzesi
 • Çağdaş Cam Sanatları Müzesi girişi
 • Kristof Kolomb gemisi giriş
GEZİ ÜCRETİNE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER
 • Gezi Boyunca Yapılacak Özel Harcamalar
GEZİ ÜCRETİ : 55 TL
Not: Gezi için kayıtlar kongre sırasında kurulacak olan gezi kayıt masasında yapılacaktır.

Program bölümü güncellenmektedir.

DOWN SENDROMU

3000
HER YIL YAKLAŞIK DOWN SENDROMLU DOĞUM
1866
LANGDON DOWN TARAFINDAN TANIMLANMA
21
21. KROMOZUMUN 3 TANE OLMASI SEBEBİYLE
80
(%80) 35 YAŞINDAN DAHA BÜYÜK ANNELERDE
KAYIT

UDEMKO2016 kayıtları kapanmıştır. Lütfen kongreye kayıt için aşağıdaki basamakları tamamlayınız.

Tüm sorularınızı lütfen  [email protected] adresine mail olarak gönderiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER:

31 Mart: Çalıştaylar
1-2 Nisan: Oturumlar
3 Nisan: Sosyal Etkinlikler

KAYIT ÜCRETLERİ:

Erken Kayıt
15 Şubat a kadar
Normal Kayıt
15-Şubat-30 Mart
Kongre Sırasında
Kayıt
Akademisyen, Uzman 350 TL
Öğrenci, Aile, Öğretmen 175 TL
Çalıştay ücretleri 125 TL

ÇALIŞTAY NOTU: Seçilen her çalıştay için ayrı ücret yatırılması gerekmektedir.


NOT: Kayıt ücretlerine K.D.V., kongre ve sunularına tam katılım, kongre kiti (Kongre çanta, bildiri özetlerinin yer aldığı kitap ya da flash drive), ara ikramlar vb. dahildir.
*21-22-23 nolu çalıştayların fiyatları farklıdır. Lütfen ilgili çalıştaylara bakınız.

HESAP BİLGİLERİ:

BANKA ADI ve ŞUBESİ: Vakıfbank BAĞLAR Şubesi
HESAP ADI: GÜLTEKİN YAMAN
HESAP NO:  TR34 0001 5001 5800 7304 0262 89

KAYIT FORMU

* Bu alan zorunludur

Çalıştay Seçimi
Lütfen çalıştay seçimlerinizde öğleden önce ve öğleden sonra bir tane seçebileceğinizi göz önünde bulundurarak seçim yapınız. Bilgisayarınızın faresi ile çalıştayların üzerine geldiğinizde veya telefon ve tablet ile sayfayı inceliyorsanız ilgili çalıştaya tıklayarak başlığı görebilirsiniz.

Öğleden Önce Öğleden Sonra
31 Mart 2016 Çalıştaylar


3 Nisan 2016 Çalıştaylar
KONAKLAMA

UDEMKO2016 katılımcılara konaklama organize etmemektedir. Katılımcılar konaklamalarını kendi organize etmelidirler. Aşağıdaki listede, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne en yakın otelleri bulabilirsiniz

Senna City
Senna City
(0222) 333 05 05
www.sennacity.com
Verman Otel
Verman Otel
(0222) 335 45 45
www.vermanotel.com.tr
Albatros Hotel
Albatros Hotel
(0222) 322 35 35
www.esalbatroshotel.com
Dedepark Hotel
Dedepark Hotel
(0222) 330 45 45
www.dedepark.com/Iletisim
Namlı Otel
Namlı Otel
(0222) 322 15 15
www.namliotel.com.tr
Rixos Thermal Hotel
Rixos Thermal Hotel
(0222) 211 03 00
eskisehir-tr.rixos.com

ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye'nin en kalabalık yirmi beşinci şehri. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, içerisinde Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin bulunması nedeniyle bir öğrenci kenti görünümündedir. Met helvası, Nuga helvası, Haşhaşlı çörek, Kalabak suyu, Çibörek ve Lületaşı ile meşhurdur. İşlenebilir lületaşı, Türkiye'de yalnız Eskişehir'de çıkarıldığı için Eskişehir taşı olarak bilinir. Türkiye'de Eskişehir ve Sivrihisar dolaylarında yetişen bir çoban köpeği olan akbaş da şehre ait önemli değerlerdendir. Sanat kurumları ve tesisleri ile kültür ve sanatta gelişmiş bir şehirdir. Anadolu Üniversitesi ve büyükşehir belediyesi bünyesinde iki adet senfoni orkestrası bulunmaktadır. Ayrıca her yıl düzenlenen Uluslararası Eskişehir Festivali ile şehirde müzik, tiyatro, resim ve sinema dallarında sergiler ve gösteriler yapılmaktadır.[3]Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

FOTOĞRAF GALERİSİ
ANA SPONSORLAR

EdipSaat.com
Welder Moody Saat ler Monocromic cam tasarımlarıyla ışığa tepki veriyor ve renk değiştiriyor. Bu capcanlı renklere bürünen welder moody watch / Welder Saat ler %100 orjinal ve 2 yıl distribütör garantili olarak sadece Edip Saat Galerisi ve EdipSaat.com online satış mağazasında beğeninize sunulmuştur. Ayrıca Welder Saatlerin yanısıra 2019 yılının en gözde marka ve saat modelleri arasında Swatch Saat modelleride yer almaktadır.


OzgeTomar.com
2019 Yılına damga vuran kalıcı ve dolgun kaş modasını takip ediyorsanız başarılı uygulamalarıyla söz ettiren Microblading Kaş Uzmanı Estetisyen Özge TOMAR ve uygulama fotoğraflarına muhakkak göz atmışsınızdır. 2 Yıla kadar kalıcı olan bu kaşlarla gözleriniz önplana çıkarken yıllarca makyajsız bile çarpıcı bir görünüme sahip olacaksınız. Bilgi ve randevu için: ozgetomar.com

DİĞER SPONSORLAR
KUMSAL GELİŞİM
KUMSAL GELİŞİM
www.kumsalgelisim.com
VİZE YAYINCILIK
VİZE YAYINCILIK
www.vizeyayincilik.com
EĞİTEN KİTAP
EĞİTEN KİTAP
www.egitenkitap.com
PEGEM AKADEMİ
PEGEM AKADEMİ
www.pegemakademi.com
ÖZEL İLGİ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
ÖZEL İLGİ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
www.ilgiozelegitim.com
Avrupa Çocuk REHABİLİTASYON
Avrupa Çocuk REHABİLİTASYON
avrupacocuk.com.tr
NOVA ÖZEL EĞİTİM REHABİL. DANIŞ.
NOVA ÖZEL EĞİTİM REHABİL. DANIŞ.
www.novaegitim.com
TOHUM OTİZM VAKFI
TOHUM OTİZM VAKFI
www.tohumotizm.org.tr
MİRACHILD ÇOCUK EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETLERİ
MİRACHILD ÇOCUK EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETLERİ
www.mirachild.com
Özel Doğal Dil Konuşma Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Özel Doğal Dil Konuşma Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
www.dilterapisimerkezi.com
Maya Akademi Yayıncılık
Maya Akademi Yayıncılık
www.mayakademi.net
Özel Ahenk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Özel Ahenk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
www.ahenkrehabilitasyon.com
Duyumarket ÇOCUK GELİŞİM MARKETİ
Duyumarket ÇOCUK GELİŞİM MARKETİ
www.duyumarket.com.tr
Kuru Kahveci Mehmet Efendi
Kuru Kahveci Mehmet Efendi
www.mehmetefendi.com
Anı Yayıncılık
Anı Yayıncılık
www.aniyayincilik.com.tr
Prolog Turkey
Prolog Turkey
www.prologturkey.com
MBM Tıbbı Malzemeler
MBM Tıbbı Malzemeler
www.mbmmedikal.com
DESTEKLEYENLER
ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI
ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI
www.acev.org
TÜRKİYE DOWN SENDROMU DERNEĞİ
TÜRKİYE DOWN SENDROMU DERNEĞİ
www.downturkiye.com
Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği
Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği
www.oced.org.tr
Özder Özel Eğitimciler Derneği
Özder Özel Eğitimciler Derneği
www.ozelegitimciler.org
OTİSTİK ÇOCUKLAR FARKINDALIK DERNEĞİ
OTİSTİK ÇOCUKLAR FARKINDALIK DERNEĞİ
www.ofder.org.tr
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
www.tscv.org.tr
İLETİŞİM

Kayıt, konaklama ve diğer konularda soru sormak veya bilgi almak için lütfen aşağıdaki bilgileri kullanınız.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Anadolu Üni. Öğrenci Merkezi, Yunus Emre Kampüsü, Eskişehir

[email protected]

+90 506 262 79 52

PDF Harita

İLETİŞİM FORMU